สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 3505  
Feb 2019 912  
Mar 2019 773  
Apr 2019 794  
May 2019 1017  
Jun 2019 670  
Jul 2019 1851  
Aug 2019 2830  
Sep 2019 3497  
Oct 2019 6509  
Nov 2019 4646  
Dec 2019 6453