สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 6002  
Feb 2020 5983  
Mar 2020 6898  
Apr 2020 7572  
May 2020 7880  
Jun 2020 8148  
Jul 2020 11695  
Aug 2020 11104  
Sep 2020 18757  
Oct 2020 20152  
Nov 2020 15342  
Dec 2020 15188